โปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น CP-TW3005

พรีวิว : โปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น CP-TW3005(Interactive Ultra)  กลับมาเจอกันอีกแล้ว ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 กับการพรี...

โปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น CP-TW2505

พรีวิว : โปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น CP-TW2505(Interactive Ultra)    พบกันอีกครั้ง ประจำวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กับการพรีวิว...

โปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น CP-AX3505

พรีวิว : โปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น CP-AX3505(ultra short throw)    กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ สำหรับการพรีวิวโปรเจคเตอร์ในวันนี้ ประ...